Fakta om Nattvandrarna
 
  • Vi är en ideell förening. 
  • Vi är ute och vandrar på Värmdö.
  • Vi vill verka för en lugn och trygg miljö kvälls- och nattetid.
  • Vi vill finnas till och vara ett stöd för ungdomarna, hjälpa till att sätta gränser.
  • Vi vill vara en naturlig länk mellan ungdomar och vuxna.
  • Vi vill verka för att fler vuxna finns ute bland ungdomarna på kvällar och helger.
  • Vi tar avstånd från droger i alla former.
  • Som nattvandrare är du olycksfallsförsäkrad hos Skandia som är en av våra sponsorer, gäller även till och från bostad.
 

Additional information