Hemmestaskolan Hösten 2020

 

Klass 6A – 2 oktober
Klass 6B – 11 december
Klass 6C – 23 oktober
Klass 6D – 19 december
Språkklass 7-9 – 19 december
Klass 7A – 25 september
Klass 7B – 4 december
Klass 7C – 16 oktober
Klass 7D – 19 december
Klass 7E – 19 december
Klass 8A – 27 november
Klass 8B – 9 oktober
Klass 8C – 17 oktober

Klass 8D – 19 december
Klass 8E – 20 november
Klass 9A – 30 oktober
Klass 9B – 6 november
Klass 9C – 13 november
Klass 9D – 14 november
Klass 9E – 20 november

Om du som vårdnadshavare inte kan det föreslagna datumet är du mycket välkommen att följa med vilken annan vandringsdag som helst. Vandringsdagarna annonseras också ett par dagar innan på vår Facebook-sida.

Om föreslaget datum inte passar för en hel klass (vårdnadshavare), kontakta då gärna Värmdö Nattvandrare (info@nattvandra.nu) för att planera in en annan dag för just er klass.