Om oss

Detta är Värmdö Nattvandrare

  • Vi är en ideell förening som drivs utan vinstintresse.
  • Vi är en demokratiskt uppbyggd, icke rasistisk, partipolitiskt- och religiöst obunden organisation.
  •  Vi är ute och vandrar i Värmdö kommun.
  • Vi vill verka för en lugn och trygg miljö under kvälls- och nattetid.
  • Vi vill finnas till, och vara ett socialt stöd för, ungdomarna samt hjälpa till att sätta gränser.
  • Vi vill vara en naturlig länk mellan ungdomar och vuxna.
  • Vi vill verka för att fler vuxna finns ute bland ungdomarna på kvällar och helger.
  • Vi står bakom de nationella målen om nolltolerans mot narkotika, att förhindra att minderåriga börjar använda tobak samt att förhindra alkoholkonsumtion hos minderåriga.