Bilaga 1 till motion 1 Förslag till reviderade stadgar 2018